Praca w Allianz

Filia Regionalnego Centrum Dystrybucji w Radomiu

Email:katarzyna.dziwura@allianz.pl
Telefon stac:48 368 26 00

Wszystko może być po Twojej stronie

Współpracując z Grupą Allianz, masz do dyspozycji gotowy model biznesowy ze sprawdzonymi rozwiązaniami, ścieżką kariery i narzędziami wsparcia, które pozwolą Ci:

  • osiągać coraz wyższe poziomy rozwoju zawodowego
  • systematycznie zwiększać swoje zarobki
  • realizować własne cele i plany
  • w każdej chwili masz dostęp do w pełni wyposażonego biura z dostępem sieci komputerowej i telefonu
  • agentom i menadżerom zapewniamy bezpłatny cykl szkoleń rozwojowych

Niezależność, możliwość osiągania wysokich zarobków, perspektywa długoletniej współpracy, ścieżka kariery z dodatkowymi benefitami – jeśli tego właśnie szukasz – aplikuj już teraz.


Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.