Praca w Allianz

Regionalne Centrum Dystrybucji Poznań

Email:stanislaw.wawrzyniak@allianz.pl
Telefon stac:61 860 86 71

Praca, która da Ci niezależność finansową

Jeśli

  • chcesz osiągnąć niezależność finansową dla siebie i swoich bliskich,
  • szukasz możliwosci rozwoju  zawodowego,
  • dążysz do osiągnięcia sukcesu

zgłoś się do oddziału Poznań. Znajdziesz tu jasno określoną ścieżkę kariery, sprawdzony system szkolenia i pomoc doświadczonych, życzliwych osób.   

Chcesz się uczyć i rozwijać? Umiesz budować profesjonalne relacje z klientem? Jesteś zmotywowany, zorientowany na osiąganie wyniku?

Sprawdź możlwości pracy i kariery w naszym oddziale.

Zapraszamy.    


Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.


© Allianz 2011. All Rights Reserved