Praca w Allianz

Regionalne Centrum Dystrybucji Katowice

Email:mariusz.niemyjski@allianz.pl
Telefon stac:32 359 96 00

Zmień pracę na Allianz

  • szukasz nowych możliwości zawodowych?
  • chcesz zarabiać więcej?
  • lubisz się uczyć?
  • lubisz kontakt z ludźmi?
  • jesteś samodzielny i dobrze zorganizowany?
  • lubisz kontakt z ludźmi?

Zgłoś się i sprawdź, czy możesz osiagnąć sukces w zawodzie agenta. Porozmawiamy.

Jan Mikłasz

Dyrektor Oddziału Allianz

w Katowicach
Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.


© Allianz 2011. All Rights Reserved