Oferta dla Ciebie

Filia Regionalnego Centrum Dystrybucji w Kaliszu

Allianz to jedna z najszybciej rozwijających się firm w sektorze ubezpieczeń i jeden z najpotężniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Korzystając z ponad 120 lat doświadczeń oraz wypracowanych międzynarodowych standardów świadczymy usługi ponad 2,4 milionom klientów. Spółki ubezpieczeniowe oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajmują czołowe pozycje w rankingach.
Bogata oferta Grupy Allianz pozwala nam obsługiwać różnych klientów i wszechstronnie zaspokajać ich potrzeby.
Dzięki elastyczności produkty można łączyć w pakiety, a to daje nam możliwość udzielania atrakcyjnych zniżek. 
Profesjonaliści z naszego oddziału przygotują ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.


Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

 • Zabezpieczenie finansowe dla siebie i bliskich
 • Dodatkowa emerytura
 • Zdrowie i dostęp do usług medycznych
 • Ochrona finansowa pracowników i ich motywacja

Ubezpieczenia na życie Allianz niosą pomoc w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, zachorowania, inwalidztwa, śmierci członka rodziny (np. jedynego żywiciela). Są wsparciem w trudnych życiowych sytuacjach. Pomagają zapewnić dzieciom start w dorosłe życie, budują kapitał na niepewne czasy emerytury, zabezpieczają spłatę kredytów.

Z bogatej oferty ubezpieczeń TU Allianz Polska Życie polecamy szczególnie:

 • Plany na życie: Na dziś i jutro, Plan pełnej ochrony, Plan z gwarancją kapitalu  - dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku lub śmierci oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) z polisą na życie;
 • Ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowotne.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska

 • Samochód i bezpieczeństwo na drodze
 • Dom, mieszkanie, działka
 • Podróże, wypoczynek
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia majątkowe Allianz chronią przed finansowymi skutkami zdarzeń, którym często nie możemy zapobiec. Pożar, zalanie, przepięcie, kradzież mogą zdarzyć się każdemu. Dlatego Allianz ma bogatą ofertę dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo zapewnia wyjątkowo szeroki pakiet usług pomocowych (tzw. Assistance). 

Szczególnie polecamy:

 • Ubezpieczenie Autocasco z Car Assistance w cenie,
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania,
 • Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.


PTE Allianz Polska S.A.

 • Dodatkowa emerytura
 • Ulgi podatkowe

Doświadczenie i wyniki PTE Allianz w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym (OFE) stanowią dobrą rekomendację, by wybrać również produkty z III filaru oparte o dobrowolny fundusz emerytalny (DFE).

Oferta PTE Allianz Polska to:

 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska

 • Swobodne inwestowanie i zarządzanie finansami
 • Dywersyfikacja inwestycji i szansa na osiąganie ponadprzeciętnych zysków
 • Dodatkowa emerytura
 • Kapitał na przyszłość

Obecnie w ofercie TFI Allianz znajdują się subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i stopniu ryzyka, inwestujące zarówno na rynku krajowym, jak też na najciekawszych rynkach światowych. Doskonałe wyniki inwestycyjne subfunduszy Allianz Pieniężny i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zostały nagrodzone wysokimi ocenami – 4 gwiazdkami w ratingach Analiz Online (spółki monitorującej rynek polskich funduszy inwestycyjnych).

Z bogatej oferty TFI Allianz Polska S.A. polecamy:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte – do wyboru 12 subfunduszy, w tym nowe propozycje koncentrujące swoje inwestycje na rynkach światowych (USA, Europa, rynki azjatyckie)  – Allianz Energetyczny, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji Globalnych 
 • Fundusze zamknięte - oferta dla zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami
 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) z funduszami inwestycyjnymi gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego.
© Allianz 2011. All Rights Reserved