Praca w Allianz

Filia Regionalnego Centrum Dystrybucji w Białymstoku

Email:tomasz.maliszewski@port.allianz.pl
Telefon stac:85 749 66 00

Menedżer Wdrażania i Sprzedaży

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum rocznego, popartego sukcesem doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń
 • Doświadczenia w budowaniu długofalowych relacji z klientami
 • Chęci podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Samodzielności i kreatywności
 • Nastawienia na sukces finansowy

Zakres obowiązków: 

 • Budowa i rozwój grupy agentów – rekrutacja, szkolenia, motywowanie
 • Przygotowywanie  planów sprzedaży, ich realizacja , monitoring  i analizowanie wyników
 • Zarządzanie zespołem
 • Raportowanie do Dyrektora Oddziału

Oferujemy:

 • Stałą współpracę w oparciu o umowę agencyjną
 • Pakiet szkoleń menedżerskich
 • Wsparcie przy rekrutacji współpracowników
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia  (stała podstawa + premie + bonusy)
 • Jasna ścieżka kariery zawodowej w renomowanej firmie o europejskim zasięgu.
 • Możliwość sprzedaży kompleksowej oferty produktowej zarówno majątkowej jak i życiowej.

Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.

emerytura

© Allianz 2011. All Rights Reserved