Oferta dla Ciebie

Marzanna Wachel

Allianz to jedna z najszybciej rozwijających się firm w sektorze ubezpieczeń i jeden z najpotężniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Korzystając z ponad 120 lat doświadczeń oraz wypracowanych międzynarodowych standardów świadczymy usługi ponad 2,4 milionom klientów. Spółki ubezpieczeniowe oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajmują czołowe pozycje w rankingach.
Bogata oferta Grupy Allianz pozwala mi obsługiwać różnych klientów i wszechstronnie zaspokajać ich potrzeby. Dzięki elastyczności produkty można łączyć w pakiety, a to daje mi możliwość udzielania atrakcyjnych zniżek.   Zdecyduj, co jest dla Ciebie ważne, a ja przygotuję ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

Oferuję produkty TU Allianz Polska Życie S.A, wśród których są zarówno tradycyjne ubezpieczenia na życie, jak i polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Chcę, by moi klienci mieli zapewnioną pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, zachorowania, inwalidztwa, śmierci członka rodziny; aby efektywnie gromadzili kapitał na emeryturę.

Posiadam niezbędną wiedzę, by skutecznie pomóc w wyborze najlepszego ubezpieczenia, dopasowanego do potrzeb osób, które chcą:

 • zadbać o przyszłość najbliższych,
 • zabezpieczyć spłatę kredyt,
 • zapewnić sobie dodatkową emeryturę w tzw. III filarze.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska

Pożar, zalanie, przepięcie, kradzież mogą zdarzyć się każdemu. Dlatego Allianz ma bogatą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo zapewnia wyjątkowo szeroki pakiet usług pomocowych (tzw. Assistance).

Doradzę w wyborze najlepszej polisy, zaproponuję korzystne zniżki a nawet pomogę dokonać zakupu niektórych polis przez Internet. Zadbam, by składka ubezpieczenia nie stała się nadmiernym obciążeniem dla budżetu.

Szczególnie polecam:

 • Ubezpieczenie autocasco z Car Assistance,
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania z Home Assistance,
 • Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z Assistance.


PTE Allianz Polska S.A.

 • Dodatkowa emerytura
 • Ulgi podatkowe

Doświadczenie i wyniki PTE Allianz w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym (OFE) stanowią dobrą rekomendację, by wybrać również produkty z III filaru oparte o dobrowolny fundusz emerytalny (DFE).

Oferta PTE Allianz Polska to:

 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska

 • Swobodne inwestowanie i zarządzanie finansami
 • Dywersyfikacja inwestycji i szansa na osiąganie ponadprzeciętnych zysków
 • Dodatkowa emerytura
 • Kapitał na przyszłość

Obecnie w ofercie TFI Allianz znajdują się subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i stopniu ryzyka, inwestujące zarówno na rynku krajowym, jak też na najciekawszych rynkach światowych. Doskonałe wyniki inwestycyjne subfunduszy Allianz Pieniężny i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zostały nagrodzone wysokimi ocenami – 4 gwiazdkami w ratingach Analiz Online (spółki monitorującej rynek polskich funduszy inwestycyjnych).

Z bogatej oferty TFI Allianz Polska S.A. polecamy:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte – do wyboru 12 subfunduszy, w tym nowe propozycje koncentrujące swoje inwestycje na rynkach światowych (USA, Europa, rynki azjatyckie)  – Allianz Energetyczny, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji Globalnych 
 • Fundusze zamknięte - oferta dla zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami
 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnymi gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) z funduszami inwestycyjnymi gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego.
© Allianz 2011. All Rights Reserved