Oferta dla Ciebie

Maria Skrzypczak

Allianz to jedna z najszybciej rozwijających się firm w sektorze ubezpieczeń i jeden z najpotężniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Korzystając z ponad 120 lat doświadczeń oraz wypracowanych międzynarodowych standardów świadczymy usługi ponad 2,4 milionom klientów. Spółki ubezpieczeniowe oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajmują czołowe pozycje w rankingach.
Bogata oferta Grupy Allianz pozwala mi obsługiwać różnych klientów i wszechstronnie zaspokajać ich potrzeby. Dzięki elastyczności produkty można łączyć w pakiety, a to daje mi możliwość udzielania atrakcyjnych zniżek.   Zdecyduj, co jest dla Ciebie ważne, a ja przygotuję ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

 • Zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i bliskich
 • Dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę
 • Zdrowie i dostęp do usług medycznych
 • Ochrona finansowa pracowników i ich motywacja

Ubezpieczenia na życie Allianz są wsparciem w trudnych życiowych sytuacjach takich jak nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie, inwalidztwo, śmierć członka rodziny (np. jedynego żywiciela). Pomagają zapewnić dzieciom start w dorosłe życie, budują kapitał na przyszłość, zabezpieczają spłatę kredytów.

Nasza oferta ubezpieczeń na życie to:

 • Plany na życie: Na dziś i jutro, Plan pełnej ochrony, Plan z gwarancją kapitalu  - dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku lub śmierci oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) z polisą na życie;
 • Ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowotne.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska

 • Samochód i pomoc na drodze
 • Dom, mieszkanie
 • Podróże, wypoczynek
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia majątkowe Allianz chronią przed finansowymi skutkami zdarzeń, którym często nie możemy zapobiec. Pożar, zalanie, przepięcie, kradzież mogą zdarzyć się każdemu.

Allianz oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o pomoc tzw. Assistance. 

W naszej ofercie klient znajdzie:

 • Ubezpieczenie OC, Autocasco i Car Assistance,
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania,
 • Ubezpieczenia turystyczne,
 • Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.


PTE Allianz Polska S.A.

 • Dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę
 • Ulgi podatkowe


Oferta PTE Allianz Polska to:

 • Indywidualne konto emerytalne (IKE) gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska

 • Swobodne inwestowanie i zarządzanie finansami
 • Dywersyfikacja inwestycji i szansa na osiąganie zysków
 • Dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę
 • Kapitał na przyszłość

W ofercie TFI Allianz znajdują się subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i stopniu ryzyka, inwestujące zarówno na rynku krajowym jak też na rynkach światowych. 

W ofercie TFI Allianz Polska S.A. znajdują się:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte 
 • Fundusze zamknięte - oferta dla zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z funduszami inwestycyjnym, gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z funduszami inwestycyjnym, gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego.