Oferta dla Ciebie

Marek Łukaszewicz

Allianz to jedna z najszybciej rozwijających się firm w sektorze ubezpieczeń i jeden z najpotężniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Korzystając z ponad 120 lat doświadczeń oraz wypracowanych międzynarodowych standardów świadczymy usługi ponad 2,4 milionom klientów. Spółki ubezpieczeniowe oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajmują czołowe pozycje w rankingach.
Bogata oferta Grupy Allianz pozwala mi obsługiwać różnych klientów i wszechstronnie zaspokajać ich potrzeby. Dzięki elastyczności produkty można łączyć w pakiety, a to daje mi możliwość udzielania atrakcyjnych zniżek.   Zdecyduj, co jest dla Ciebie ważne, a ja przygotuję ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

Oferuję produkty TU Allianz Życie Polska S.A., wśród których są zarówno tradycyjne ubezpieczenia na życie, jak i polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Dbam, aby moi klienci mieli ubezpieczenie dopasowane do swoich potrzeb, na przykład byli zabezpieczeni finansowo  w razie nieszczęśliwego wypadku, zachorowania, inwalidztwa, śmierci członka rodziny, aby gromadzili kapitał na emeryturę.

Pomogę w wyborze ubezpieczenia dopasowanego do potrzeb osób, które chcą:

  • zadbać o przyszłość najbliższych,
  • zabezpieczyć spłatę kredytu,
  • zapewnić sobie kapitał na przyszłość.


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska

Pożar, zalanie, przepięcie, kradzież mogą zdarzyć się każdemu. Dlatego Allianz w ofercie posiada ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo możemy rozszerzyć zakres o usługi pomocy tzw. Assistance.

Pomogę w wyborze oferty dopasowanej do Twoich potrzeb. Zadbam, by składka ubezpieczenia nie stała się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu.

Proponuję ubezpieczenia:

  • OC, Autocasco i Car Assistance,
  • domu i mieszkania i Home Assistance,
  • dla małych i średnich przedsiębiorstw.


PTE Allianz Polska S.A.

Osobom, które chcą oszczędzać na emeryturę i korzystać z ulg podatkowych oferuję produkty oparte o dobrowolny fundusz emerytalny (DFE) zarządzany przez PTE Allianz Polska SA:

  • Indywidualne konto emerytalne (IKE) gwarantujące zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych
  • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) gwarantujące dodatkowo możliwość odliczenia limitowanych wpłat od podatku dochodowego