Praca w Allianz

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA MERITUM S.C

Email:mariusz.bacior@port.allianz.pl
Telefon stac:75 647 07 30

Zostań Agentem Allianz!

Szukasz pracy? Chcesz zmienić pracę? Zastanawiasz się, co możesz robić? 

Zapraszamy Cię do naszej Agencji. Tutaj debiut może być od razu spektakularnym sukcesem – Twoim finansowym sukcesem!

To oferta dla osób z minimum średnim wykształceniem, zainteresowanych  wysokimi zarobkami ! Dobry Agent to skuteczny przedsiębiorca – dobrze wynagradzany specjalista ! Chcesz nim być ?

Rekrutację prowadzi:

Dyrektor Zarządzający Agencją Meritum

Mariusz Bacior


Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.


Home Assistance

Pomoc w trudnych sytuacjach 24 godziny na dobę