Praca w Allianz

Agencja Allianz Małgorzata Szymkowiak

Email:malgorzata.szymkowiak@port.allianz.pl
Telefon stac:65 529 40 46
Telefon kom:607 277 011

Praca agenta

Aby wykonywać ten zawód, trzeba lubić pracę z ludźmi, być otwartym i skłonnym do uczenia się oraz chcieć coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli to twoje cechy, zapraszamy Cię do współpracy z Grupą Allianz w Polsce.

Niezbędne cechy
 • umiejętności samodzielnego organizowania swojej pracy, planowania i stawiania celów,
 • systematyczność,
 • rzetelność i uczciwość, 
 • duża motywacja i konsekwencja w dążeniu do celu,
 • przedsiębiorczość, 
 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, komunikatywność, 
 • chęć rozwoju i łatwość uczenia się, 
 • zainteresowanie rynkiem finansowym.

Warto do nas dołączyć!

Powodów jest wiele:

 • cenimy lojalność, stawiamy na rekrutację wewnętrzną i promowanie pracowników na ścieżce menedżerskiej oraz eksperckiej;
 • gwarantujemy stabilność zatrudnienia, ale także inspirujące do rozwoju warunki pracy;
 • ważna jest dla nas atmosfera w pracy, dlatego cenimy wysoką kulturę osobistą oraz dystans do własnej osoby;
 • popieramy przywództwo oparte na czytelnym wytyczaniu celów, wzajemnym zaufaniu i konstruktywnej komunikacji;
 • doceniamy najlepszych, dajemy możliwość wielokierunkowego rozwoju;
 • promujemy innowacyjność i kreatywność;
 • naszym pracownikom oferujemy bogaty pakiet socjalny.

przesłania CV i listu motywacyjnego na adres: szymkowiak.agencja@allianz.pl


Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.