Praca w Allianz

Agencja Allianz Tychy Grzegorz Berger Sp. z o.o.

Email:grzegorz.berger@port.allianz.pl
Telefon stac:32 325 16 00

Nieprzeciętni - poszukiwani!

To nie jest łatwa praca.

Jeśli więc szukasz prostego, niestresującego zajęcia za niewielkie wynagrodzenie, to nie jest droga dla Ciebie.

Jest wiele cech, które pomogą Ci odnaleźć w tej pracy drogę życia, trzeba lubić ludzi, mieć otwarty umysł, realizować własne ambicje i cele i wiele innych. Ale najważniejszą kwestią jest upór i determinacja.

Ponieważ to Ty sam stawiasz sobie cele, które pomagamy Ci osiągnąć, ale włożony w to wysiłek zależy od Ciebie. To ty jako przedsiębiorca rozliczasz się z realizacji swoich celów i zaangażowania w pracę.

Ważnym również jest, abyś jako człowiek wnosił do naszego dobrą energię i ciekawą osobowość. To się naprawdę przydaje.

Do mojego zespołu szukam osoby, która:

◦ma minimum średnie wykształcenie,
◦poszukuje nowych, nieprzeciętnych możliwości finansowych,
◦łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi,
◦samodzielnie organizuje swój czas, jest przedsiębiorcza, ambitna,
◦łatwo się uczy,
◦jest zorientowana na wynik i skuteczna.


Formularz rekrutacyjny

Spotkajmy się i porozmawiajmy o możliwości podjęcia pracy, rozwoju kariery i wynagrodzeniu.

Wyślij swoje zgłoszenie.


Wszystkie pola są wymagane.

Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services Sp. z o.o., (adres siedziby wszystkich ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), jak i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Allianz obejmującej spółki zależne i powiązane kapitałowo z ww. spółkami. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do każdej z wymienionych powyżej spółek.